Polityka prywatności

Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

Poniżej realizujemy obowiązek informacyjnych dotyczący przetwarzanych Państwa danych osobowych w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), dalej RODO.

  1. Informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony kg.construction.b.pl jest: Konrad Gejza, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą KG Construction Buildings Sp. z o.o. z siedzibą w (70-784) Szczecinie, przy ul. Struga 19, NIP: 955-255-98-91, REGON: 520292365, adres poczty elektronicznej: kgconstruction.b@gmail.pl, numer tel. 504 753 670.
  2. Pani/Pana dane osobowe uzyskane z formularza kontaktowego będą przetwarzane w celu przesyłania odpowiedzi, w szczególności o naszej działalności, o naszej ofercie, a także w innych sprawach poruszonych przez Panią/Pana za pośrednictwem formularza.
  3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest udzielona przez Panią/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Przetwarzanie danych osobowych może też być niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  4. Dane osobowe, które uzyskaliśmy będą przetwarzane przez czas prowadzenia przez nas działalności, jednak nie dłużej niż do czasu zakończenia komunikacji lub wyjaśnienia sprawy podniesionej przez Panią/Pana za pośrednictwem formularza, w tym do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla tego celu, chyba że nasze prawnie uzasadnione interesy będą wymagały dłuższego przetwarzania.
  5. W każdym czasie ma Pani/Pan prawo zażądać informacji o tym, które dane osobowe przetwarzamy. Aby to zrobić należy napisać na adres e-mail: kgconstruction.b@gmail.pl. W każdym czasie przysługuje także prawo sprostowania (poprawiania) danych. Ma Pani/Pan prawo żądania od usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, chyba że nasze prawnie uzasadnione interesy będą wymagały dalszego przetwarzania.
  6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu skarga do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, przy czym ich niepodanie może uniemożliwić lub utrudnić komunikację z Panią/Panem i udzielenie właściwej odpowiedzi lub pomocy.
  8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą nasi współpracownicy, którzy pomagają nam prowadzić naszą działalność, w tym komunikować się z Państwem (tj. podmioty świadczące usługi hostingu, usługi bezpieczeństwa danych i inne usługi informatyczne, w tym wysyłkę informacji drogą elektroniczną).
  9. Cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych można dokonać pisząc do nas poprzez formularz kontaktowy lub bezpośrednio na adres e-mail: kgconstruction.b@gmail.pl.
  10. Nie przetwarzamy danych osobowych otrzymanych za pośrednictwem formularza kontaktowego w sposób zautomatyzowany, w tym nie stosujemy profilowania.