Koordynowanie prac

Koordynowanie prac

img

Koordynacja prac budowlanych Szczecin

Wszelkie remonty oraz budowy domów potrafią spędzić sen z powiek niejednego inżyniera, jak i inwestora. Kluczem jest, aby zlecić koordynację robót budowlanych specjalistom, którzy przejmą na siebie obowiązki, kompleksowo nadzorując poszczególne etapy prac zgodnie z harmonogramem inwestycji.

Dlaczego warto postawić na inwestorski nadzór budowlany?

Korzyścią wynikającą z wyboru nadzoru inwestorskiego jest ograniczenie ryzyka wystąpienia błędów w trakcie budowy konstrukcji, które mogą przynieść dodatkowe koszty inwestorowi oraz przedłużyć czas realizacji projektu. Wybór nadzoru inwestorskiego jest wygodnym rozwiązaniem dla osoby lub firmy, która realizuje inwestycję. Koordynacja procesu budowlanego to organizacja jego poszczególnych etapów, takich jak m.in.: stworzenie projektu budowlanego, sporządzanie dokumentacji budowy (a także weryfikacja dokumentacji), koordynację prac na budowie (np. instalacji elektrycznych, wentylacji, ogrzewania) dostawa materiałów i wykonawstwo między członkami zespołu zajmującego się konkretną inwestycją, np. remontem i budowy domu. Wykonawca generalny sprawuje nadzór i koordynację prac przestrzegając zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Celem koordynacji jest zapewnienie prawidłowego podziału zadań, co przekłada się na ostateczny efekt procesu w ustalonym przez kierownika budowy z inwestorem czasie.

Proces budowy składa się z wielu skomplikowanych wzajemnych powiązań między poszczególnymi branżami, co wymaga dokładnych uzgodnień i rzetelności w ich realizacji. Dlatego ważne jest, aby ustalenia były precyzyjne. Decyzje muszą być podejmowane szybko, aby harmonogram budowy był przestrzegany, a jednocześnie muszą być prawidłowe pod względem technicznym. Terminowość i profesjonalizm to podstawa w realizacji robót budowlanych na najwyższym poziomie.

img
img

Koordynacja robót budowlanych – kierownik budowy a inwestor

Pełnienie nadzoru inwestorskiego to przede wszystkim nadzór nad terminowością wykonywania prac budowlanych oraz dostaw materiałów. Kierownik budowy musi mieć uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji, ponieważ zarządza wszelkimi pracami, które mają miejsce na terenie budowy. Dba o to, aby były one wykonane prawidłowo, zgodnie ze sporządzanym harmonogramem oraz zgodne z zatwierdzonym projektem budowlanym. Ponadto jego zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa dla pracowników oraz innych osób przebywających na terenie budowy.

W przypadku pakietowania prac budowlanych, to my jako wykonawcy, przejmujemy pełną kontrolę nad procesem budowlanym, a Klient pozostaje jedynie na bieżąco z postępem prac. Koordynujemy harmonogram prac poszczególnych wykonawców, ustalamy kolejność zamówień i dokonujemy ich odbioru. Ponadto, sprawdzamy stan produktów podczas odbioru oraz zapewniamy, że prace są wykonywane zgodnie z projektem, a proces budowlany przebiega sprawnie. Inwestor natomiast może wprowadzić zmiany, bo to właśnie on ma ostateczny wpływ na realizację prac.

Nasza praca polega na ustalaniu i omawianiu kluczowych aspektów projektu z właścicielem, doradzaniu mu i wydawaniu opinii, również na etapie projektowania budowlanego. Dlatego nasza koordynacja prac budowlanych zaczyna się od konsultacji. Proces budowy jest wykonywany zgodnie z dokumentacją projektową. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie prace związane z procesem realizacji projektu, w tym za koordynacje międzybranżowe, nadzór nad procesem budowy, koordynację prac oraz za jakość wykonywanych robót.

KOMPLEKSOWY NADZÓR OBIEKTU BUDOWLANEGO W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

KOMPLEKSOWY NADZÓR OBIEKTU BUDOWLANEGO W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

Najważniejszym zadaniem kierownika budowy jest przestrzeganie zasad BHP na terenie budowy. Odpowiada on zarówno za zdrowie wszystkich osób przebywających na terenie budowy, mienie, które się tam znajduje, jak i warunki środowiskowe, jakie panują podczas wykonywania wszelkich robót budowlanych. W razie jakichkolwiek sytuacji, w których występuje znaczące zagrożenie to właśnie on trzyma pieczę nad wszystkim i wszystkimi. Skrajne przypadki pozwalają mu na wstrzymanie prac budowlanych, ale my traktujemy bezpieczeństwo na placu budowy priorytetowo, żeby takie sytuacje nie miały miejsca!

Wszelkie prace, których się podejmujemy, wykonujemy z najwyższą dbałością o szczegóły tak, aby jakość wykonywanych robót była na najwyższym poziomie.

Zamów wycenę twojego wymarzonego domu